REGLER FOR “GØR-DET-SELV-EL”

Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen, der fastsætter, hvilke el-opgaver du, som privat, selv må løse.

Det el-arbejde, du selv må udføre i den faste installation, ændrer ikke grundlæggende ved installationen. Derfor skal installationen i din bolig stadig opfylde de installationsregler, der var gældende på det tidspunkt, hvor din el-installation blev etableret. Husk altid at slukke for strømmen i tavlen, før du selv foretager el-arbejde. Og er du det mindste i tvivl, så kontakt din el-installatør. Også efter, at du selv er startet. Hellere stoppe og tilkalde hjælp end at løbe nogen form for risiko.

“GØR-DET-SELV-EL”

Når strømmen er afbrudt, må du ifølge Sikkerhedsstyrelsen selv

  • Udskifte indendørs, normaltætte stikkontakter med jord – med tre huller – op til 250 V i boligen. Det forudsætter dog, at boligens el-installation er beskyttet med en HFI/HPFI-afbryder.
  • Reparere el-apparater (for eksempel udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet) og udskifte fatninger.
  • Udskifte indendørs, normaltætte afbrydere og stikkontakter uden jord – og dermed med to huller – op til 250 V i boligen
  • Sætte lamper op og tage lamper ned i boligen. Det gælder også lavvolt belysning (halogenlampesæt), som leveres med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, i samlet sæt.
  • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som anvendes til at styre stærkstrømsfunktioner, for eksempel omprogrammering af intelligente styringer.
  • Udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere (tænd/sluk på en ledning), apparatkontakter (tænd/sluk på et el-apparat) og transportable stikkontakter (forlængerledninger med plads til ét eller flere stik for enden).
  • Udskifte almindelige afbrydere til lysdæmpere eller til afbrydere med tidsfunktion og lignende i boligen.